Regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (34.160); voorlopig verslag (EK, B)