Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131), Wijzigingen in het verkiezingsproces (33.268), Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33.900); brief van de minister van BZK over een aan de Tweede Kamer aangeboden notitie over de mogelijkheden om kiescolleges voor de verkiezing van de Eerste Kamer te vormen (EK 33.900, B)