Preventief gezondheidsbeleid (32.793); brief regering; Appreciatie van de motie van het lid Daniëlle Jansen over een resultaatsverplichting verbinden aan de investering in valpreventie (Kamerstuk 29247-448) en van de motie van de leden Daniëlle Jansen en Welzijn over onderzoek verrichten naar de invloed van de woonsituatie van ouderen op valaccidenten bij ouderen (Kamerstuk 29247-449) (TK, 771)