Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X); brief regering; Stand van Defensie voorjaar 2024 (TK, 89)