Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529), Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824), EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake het voorlopig politiek akkoord op de European Health Data Space (EK 27.529 / 35.824 / 36.121, AF). .

21 mei 2024

Bijlage