Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X); brief van de minister en staatssecretaris van Defensie ter aanbieding van de Stand van Defensie voorjaar 2024 (EK, E)