Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X); brief van de staatssecretaris van Defensie ter aanbieding van het Defensie Projectenoverzicht 2024 (EK, D)