Preventief gezondheidsbeleid (32.793); brief regering; Financiële toegang tot vaccinaties en bevolkingsonderzoeken; opvolging en implementatie van adviezen van de Gezondheidsraad (TK, 748)