Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X); brief regering; Start ruimtelijke procedure voor realisatie nieuwe kazerne Korps Commandotroepen in Roosendaal (TK, 84)