Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (36.263); brief regering; Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets (TK, 39)