Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529), Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824), EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121); brief van de minister van VWS over het voorlopig politiek akkoord inzake het voorstel voor een Verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS) (EK 27.529 / 35.824 / 36.121, AE). .

21 maart 2024

Bijlage