Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (36.263); brief van de ministers van BZK en van Defensie over uitkomsten monitoring op kabelinterceptie (EK, G)