Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529), Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761), Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824); brief regering; Middelen coalitieakkoord ten behoeve van Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg (TK 27.529 / 35.824 / 32.761, 302)