Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529), Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824), EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121); brief van de minister van VWS inzake stand van zaken European Health Data Space (EK 36.121 / 27.529 / 35.824, B)