Internationale klimaatafspraken (31.793); brief regering; Kabinetsstandpunt initiatief Vanuatu VN-resolutie adviesaanvraag klimaat aan het Internationaal Gerechtshof (TK, 239)