Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383), Toekomst veehouderij (28.973), Industriebeleid (29.826); brief regering; Normering geurhinder industrie en veehouderij (TK 29.383 / 28.973 / 29.826, 389)