Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824); nadere memorie van antwoord (EK, F)