Structuurvisie Windenergie op zee (33.561) , Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van K&E over onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (EK 35.092 / 33.561, Q)