Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII), Begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (35.570 B), Begrotingsstaat provinciefonds 2021 (35.570 C), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (35.925 VII); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het aanbod van rijksvastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft gedaan ten behoeve van het opvangen van vluchtelingen (EK 35.925 VII, K)