Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (36.200 VII), Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI); brief regering; Appreciatie van moties, ingediend tijdens Wetgevingsoverleg van 14 november, over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering (TK 36.200 VII / 36.200 XIII / 36.200 VI, 150)