Internationale klimaatafspraken (31.793); brief regering; Uitkomsten van de 27ste Conferentie van Partijen (COP27) (TK, 234)