Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII); brief regering; Rectificatie verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 (Kamerstuk 36200-XIII-5, antwoord op vraag 57) (TK, 9)