Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824), EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121); brief van de minister van VWS over juridische impactanalyse Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg - European Health Data Space verordening (EK 35.824 / 36.121, B). .

21 november 2022

Bijlagen