Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092); brief van de minister voor K&E over resultaten studie (kosten)technische haalbaarheid zwarte wiek (EK, P)