Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII); brief regering; Voortgang van de juridische procedures over de Wet verbod op kolen (TK, 6)