Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (TK, 5)