Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (36.200 VII), Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (36.200 VI); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de onderdelen van de begrotingsstaten van het ministerie van BZK, het ministerie van EZK en het ministerie van J&V, voor zover het onderwerpen betreft waarop de commissie voor Digitale Zaken het voortouw heeft (TK 36.200 VII / 36.200 XIII / 36.200 VI, 58)