Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36.057); brief regering; Reactie op de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de voortgang van de eenmalige energietoeslag (TK, 15)