Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Stand van zaken apenpokken (TK, 1928)