Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36.057); Nota van wijziging (TK, 13)