Vreemdelingenbeleid (19.637), Integrale visie op de woningmarkt (32.847); brief regering; Afschrift van de brieven aan de colleges van Gedeputeerde Staten, de colleges van Burgemeester en Wethouders en bestuursleden van woningcorporaties inzake de versnelling van de huisvestingsopgave van vergunninghouders (TK 32.847 / 19.637, 912)