Miljoenennota 2020 (35.300) , Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat (EK 35.300 VI / 35.300, BP)