Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34.605); brief van de minister voor Rechtsbescherming over toezeggingen gedaan tijdens het debat over het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning (EK, H)