Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092); brief regering; Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken uitvoering motie van het lid Berkhout c.s. inzake het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (TK, 32)