Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489); Tweede nota van wijziging (TK, 9)16 februari 2022

Bijlage