Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector (29.282), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Advies van de Chief Nursing Officer inzake de monitoring van zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden (TK 25.295 / 29.282, 1701)