Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526), Beleidsplan Crisisbeheersing (29.668), Beleidsnota Rampenbestrijding (26.956); brief van de minister van J&V ter aanbieding van een spontaan advies van de Raad van State Van noodwet tot crisisrecht (EK 29.668 / 26.956 / 35.526, B)