Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526), Beleidsplan Crisisbeheersing (29.668), Beleidsnota Rampenbestrijding (26.956); brief van de minister van J&V ter aanbieding van de Evaluatie aanpak coronacrisis en de Quick scan Modernisering van het staatsnoodrecht (EK 29.668 / 26.956 / 35.526, A)