Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488), Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518), Tijdelijke huurkorting (35.516); brief van de minister van BZK over de uitkomsten van onderzoeken naar huurprijsregulering (EK 35.488 / 35.516 / 35.518, F)