Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049); brief van de staatssecretaris van VWS ter aanbieding van de beantwoording door het RIVM van vragen van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel over vaccinatie in de kinderopvang (EK, T)