Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35.783); nota naar aanleiding van het verslag (EK, B)