Verslagen AIVD en MIVD (29.924), Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588); brief Algemene Rekenkamer; Rapport inzake Slagkracht AIVD en MIVD; De wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt (TK 29.924, 210)