Huurbeleid (27.926), Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488), Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578); brief regering; Stand van zaken over de huurbevriezing en reactie op de uitvoering van de Wet Eenmalige huurverlaging (TK 27.926, 338)