Verslagen AIVD en MIVD (29.924); brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie met de beleidsreactie op CTIVD-onderzoek naar de inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de AIVD en MIVD (EK, A)