Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen (35.409), Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het rapport Opgaven en middelen corporatiesector in balans (EK 35.431 / 35.409, O)