Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711); brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de uitkomst van de inventarisatie van intern ingewonnen juridische adviezen over de verenigbaarheid van het Eigenmiddelenbesluit met het Unierecht (EK, A)