Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813); brief regering; Beleidsreactie onderzoek van EIB naar de betaalbaarheid van de warmtetransitie voor particuliere woningeigenaren in gebieden met bevolkingsdaling (TK 32.813 / 32.847, 618)