Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434), Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147)), Verzamelspoedwet Covid-19 (35.457), Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35.497); brief regering; Voorhang verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen (TK 35.434 / 35.457 / 35.497 / 35.449 (R2147), 11)