Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434), Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147)), Verzamelspoedwet Covid-19 (35.457), Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35.497); brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Besluit tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19 (EK 35.434 / 35.449 (R2147) / 35.457 / 35.497 / 25.295, E)