Miljoenennota 2020 (35.300) ; brief van de minister van SZW over de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) deeltijdwerk (EK, AM)